Państwa sukces jest naszym celem

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Idź do treści strony

Archiwa

Świętujemy uruchomienie naszej nowej strony internetowej

Przy tworzeniu systemu priorytetem numer jeden była łatwość obsługi. Strona została również całkowicie przeprojektowana - zwiedzający szybko i łatwo znajdą informacje o usługach w zakresie podatków, audytu i prawa.

Dostępne są również strony w języku angielskim i niemieckim.

39. Niemiecki Dzień Doradcy Podatkowego [39. Deutscher Steuerberatertag]

Z wielką przyjemności mamy zaszczyt Państwa poinformować, iż w ramach  39. Niemieckiego Dnia Doradcy Podatkowego w Dresdnie refarat wygłoszą Pan Łukasz Dachowski oraz Pan Rüdiger Schulz.
Konferecnja obędzie się w dniach 09 - 11 października 2016.
Tematem wykładu będzie wstęp do polskiego prawa spółek handlowych oraz polskiego prawa podatkowego.
Dalsze informacje znajdziecie Państwo na następującej stronie internetowe.

Mecenas Stawska-Höbel wygrała w postępowaniu przed sądem krajowym w Berlinie po uzyskaniu rozstrzygnięcia prejudycjalnego wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS)

Jak już wcześniej informowaliśmy na naszej stronie, adwokat z naszej kacelarii, mecenas Stawska-Höbel, reprezentująca stronę pozwaną, przedstawiła stanowisko w postepowaniu prejudycjalnym zainicjowanym przez Amtsgericht Wedding (sąd rejonowy Wedding) przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Strona merytoryczna sprawy dotyczyła kwestii, jakie środki prawne przysługują stronie pozwanej, której nakaz zapłaty nie został prawidłowo doręczony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r., a mimo to sąd właściwy w sprawach upominawczych nadał takiemu nakazowi klauzulę wykonalności. Trybunał UE dnia 4 września 2014 r. wydał wyrok w tej sprawie w postępowaniu prejudycjalnym. Na jego podstawie Amtsgericht Wedding wydał w dniu 30 maja 2016 r. postanowienie, w którym orzekł, iż nadane klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty przez tenże sąd uznaje się za nieważne. W kwestii pouczenia o środkach prawnych sąd uznał, że zagadnienie to pozostaje niejasne. Na obecnym etapie postępowania nasza kancelaria wygrywa przedmiotową sprawę. W przypadku wniesienia odwołania przez stronę przeciwną konieczne będzie ustalenie przez Amtsgericht Wedding, czy oraz jakie środki odwoławcze powinny zostać uznane za dopuszczalne.

Spotkanie Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia do Spraw Zdrowia i Polityki Społecznej, Brandenburgia, 7 maja 2016

Podczas spotkania Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia do Spraw Zdrowia i Polityki Społecznej w Brandenburgii w dniu 7 maja 2016 r. mecenas Henning von Zanthier miał możliwość wzięcia udziału w dyskusji na temat polsko-niemieckiej współpracy w branży medycznej. W spotkaniu wzięli także udział minister spraw zagranicznych Niemiec dr Frank-Walter Steinmeier, Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz grono specjalistów. Poruszonych zostało wiele istotnych kwestii, takich jak ogólne stosunki polsko-niemieckie, tkwiąca w martwym punkcie umowa o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, opieka nad chorymi w obu krajach, projekty pilotażowe w regionie przygranicznym i wile innych. Dr Steinmeier przywitał przedstawione mu propozycje z zainteresowaniem i przychylnością.

Broszura – Nabywanie przedsiębiorstw w upadłości w niemieckiej praktyce gospodarczej

We współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie nasz kancelaria wydała broszurę "Nabywanie przedsiębiorstw w upadłości w niemieckiej praktyce gospodarczej.
 
Broszura przedstawia praktyczne aspekty nabywania przedsiębiorstw w upadłości, zasady postępowania upadłościowego uregulowane w niemieckim Prawie upadłościowym, jak również specyficzne zagrożenia i możliwości związane z nabywaniem przedsiębiorstw w upadłości.
 
Broszurę dostępna jest na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP pod linkiem.

Seminarium nt. prawa budowlanego, Kolnia, 18.02.2016, 14:30

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji KG RP w Kolonii oraz Kancelaria VON ZANTHIER & SCHULZ zapraszają w dniu 18.02.2016 do uczestnictwa w seminarium nt. prawa budowlanego. Program i formularz zgłoszeniowy.

FOCUS-Spezial doradca podatkowy 2016: Zostaliśmy wyróżnieni!

Niezmiernie się cieszymy,  że zostaliśmy wyróżnieni w kolejnym wydaniu specjalnym „FOCUS-Spezials doradca podatkowy 2016“ jako jedna z  najlepszych kancelarii podatkowych! Pełną listę najlepszych kacelarii podatkowych w Niemczech wraz z innymi raportami znajdziecie Państwo w specjalnej edycji „FOCUS-Spezial doradca podatkowy“ dostępnej od16 lutego 2016 roku. 

Jubileusz 20-lecia Kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ w Poznaniu

20-lecie istnienia naszej Kancelarii zostało uczczone w dniu 14 października 2015 w Starej Gazowni w Pozaniu.

Poniżej znajduje się krótki fotoreportaż z tego wydarzenia, które swoją obecnością uświetnił Prezydent Miasta Poznania, Pan Jacek Jaśkowiak.

Śniadanie media.netLAW: Wypowiedzenie umowy o pracę - największe błędy oraz jak ich uniknąć

Kancelaria VON ZANTHIER & SCHULZ wraz z media.net zapraszają serdecznie na wydarzenie:

Wypowiedzenie umowy o pracę - największe błędy oraz jak ich uniknąć

w dniu 24 listopada 2015 r. o godzinie 9:30 w naszej Kancelarii w Berlinie.

Z pozoru niewielkie błędy mogą powodować nieważność czynności, jaką jest wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę oraz prowadzić do drogiego procesu sądowego. Adwokat Lukas Kogut w swoim wystąpieniu zwróci Państwa uwagę na najbardziej groźne błędy oraz przybliży najważniejsze aspekty prawne związane z wypowiedzeniem stosunku pracy.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny; wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

deGUT

Dni przedsiębiorstw i założycieli w Niemczech (Deutsche Gründer- und Unternehmertage - www.degut.de) w ciągu ostatnich kilku lat stały się największymi i najważniejszymi targami w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec. Naszą kancelarię na targach reprezentowali mecenasi Henning von Zanthier i Magdalena Stawska-Höbel, nasz doradca podatkowy Rüdiger Schulz jak również Lutz Kendzierski. Udzielali oni porad w kwestiach prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej, prawem umów i pracy, ochroną prawną programów komputerowych i danych osobowych, jak również porad dotyczących  rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, głównie w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej na podstawie prawa o spółkach handlowych.

Kancelaria VON ZANTHIER & SCHULZ udzielała porad zarówno młodym, jak i doświadczonym przedsiębiorstwom przy inwestycjach i kooperacjach transgranicznych oraz we wszystkich kwestiach prawa gospodarczego i podatkowego. Zakres naszych usług obejmował również dziedziny finansowania i sporządzenia biznesplanu. Najczęściej poruszane kwestie z zakresu doradztwa podatkowego dotyczyły  wyboru formy prawnej, obowiązku podatkowych zgłoszeń oraz utrzymania wypłacalności.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stanowisko i cieszymy się na ponowne spotkanie między 15 a 16 pażdziernika następnego roku 2016!

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony